Dejavnosti

Čiščenje sončnih elektrarn

                                                            

Postopek prevezave SE v lastno rabo (znižani stroški omrežnine)

                                                            

Projektiranje novih SE - na ključ

                                                            

 Izdelava monitoringa na obstoječih SE (spremljanje proizvodnje el.energije)