Kdo smo?

» TUDI BREZ SUBVENCIJ ZMANJŠANJE EMISIJ CO2«!   Postavitev sončne elektrarne ( SE ) predstavlja DOLGOROČNO INVESTICIJO, za katero je pomembno, da se investitorju ČIM PREJ POVRNE. Pripadajoča podpora ( subvencija ) za SE je garantirana s strani države Slovenije ( Borzen ) za 15 let od dneva odločbe. Zelo pomembno je, da je v tem obdobju proizvodnja el. energije maksimalna. Ob optimalnem obratovanju elektrarne je ZELO POMEMBNA ČISTOČA FOTOVOLTAIČNIH MODULOV. Po nekaterih ocenah je višja proizvodnja el. energije do cca. 15% ( odvisno od lege elektrarne, vpliva okoljskih nečistoč, rednega čiščenja …).   Na vseh fotovoltaičnih modulih ( FVM ) se naberejo nečistoče – tudi v odvisnosti od okolice, vremena in naklona postavitve .   S samoočiščenjem ( dež ) je približno kot s »samoozdravljenjem pacienta ». Do takrat, ko so razlike majhne še gre. Toda sčasoma pride do OBČUTNEGA PADCA proizvodnje. To je t.i. »zahrbten proces« kjer se na starih nečistočah nabirajo dodatne, kar zadevo HITRO POSLABŠA.   FV –moduli, ki so montirani pod kotom , manjšim od 15 st. so še dovzetnejši za nabiranje nečistoč in s tem na zmanjšanje proizvodnje el. energije. Potrebno je poudariti, da FV- elektrarne proizvedejo od maja do septembra cca. 60 % celotne el. energije – v tem obdobju je še posebej pomembno, da so površine čiste.   To DOSEŽEMO z nemško tehnologijo CLEANTEC Reinigungstechnik.   Čistila NISO uporabljena. Čiščenje se izvaja izključno z demineralizirano vodo, ki je popolnoma ekološka tako, da na rastline in podtalnico v bodočnosti NI VPLIVA!   NAŠ PRISTOP K ČIŠČENJU: - na osnovi povpraševanja si ogledamo objekt in FV-elektrarno - po ogledu pripravimo ponudbo   Do sedaj očiščeno 136.500 m2 površin FV - modulov. To je cca. 20 MWp instalirane moči FV elektrarn. Pri predpostavki, da je proizvodnja el. energije narasla samo za 5 %, predstavlja to ZMANJŠANJE emisij CO2 za 800 t (ton)! Ta vrednost je primerljiva s proizvodnjo el. energije 20 FV-elektrarn 50 kWp! Verjetno je ta vrednost še VIŠJA z ozirom na zatečene nečistoče na FV – modulih. Informativni izračun izgube ( v evrih ) na račun nečistoč na FV – modulih: Moč FV – elektrarne: 50 kWp Predvidena letna proizvodnja: 55.000 kWh Cena zagotovljenega odkupa: 0,290 €/kWh Predviden letni prihodek: 15.950 € Rezultat od 5% do 15% na račun zmanjšanja zaradi nečistoč: 797,00 do 2.391 €/leto !!! Podatek velja za priključitev SE v omrežje v 1. polovici leta 2012.